هاست ربات
پرسرعت ترین هاست ربات
 • Product 1

  هاست ربات نیم گیگ

  • فضا = 500 مگابایت
   ترافیک = نامحدود
   افزودن دامنه = نامحدود
   تعداد ایمیل = نامحدود
   تعداد دیتابیس = نامحدود
   تعداد پارک دامنه = نامحدود
   تعداد اکانت FTP = نامحدود
   Cpabel
   SSL رایگان
   هارد NVME
  فقط
  12,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست ربات 1 گیگ

  • فضا = 1000 مگابایت
   ترافیک = نامحدود
   افزودن دامنه = نامحدود
   تعداد ایمیل = نامحدود
   تعداد دیتابیس = نامحدود
   تعداد پارک دامنه = نامحدود
   تعداد اکانت FTP = نامحدود
   Cpabel
   SSL رایگان
   هارد NVME
  فقط
  15,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست ربات 2 گیگ

  • فضا = 2000 مگابایت
   ترافیک = نامحدود
   افزودن دامنه = نامحدود
   تعداد ایمیل = نامحدود
   تعداد دیتابیس = نامحدود
   تعداد پارک دامنه = نامحدود
   تعداد اکانت FTP = نامحدود
   Cpabel
   SSL رایگان
   هارد NVME
  فقط
  23,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  هاست ربات 3 گیگ

  • پر فروش ترین
   فضا = 3000 مگابایت
   ترافیک = نامحدود
   افزودن دامنه = نامحدود
   تعداد ایمیل = نامحدود
   تعداد دیتابیس = نامحدود
   تعداد پارک دامنه = نامحدود
   تعداد اکانت FTP = نامحدود
   پرطرفدار
   Cpabel
   SSL رایگان
   هارد NVME
  فقط
  33,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  هاست ربات 4 گیگ

  • فضا = 4000 مگابایت
   ترافیک = نامحدود
   افزودن دامنه = نامحدود
   تعداد ایمیل = نامحدود
   تعداد دیتابیس = نامحدود
   تعداد پارک دامنه = نامحدود
   تعداد اکانت FTP = نامحدود
   Cpabel
   SSL رایگان
   هارد NVME
  فقط
  42,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  هاست ربات 5 گیگ

  • فضا = 5000 مگابایت
   ترافیک = نامحدود
   افزودن دامنه = نامحدود
   تعداد ایمیل = نامحدود
   تعداد دیتابیس = نامحدود
   تعداد پارک دامنه = نامحدود
   تعداد اکانت FTP = نامحدود
   Cpabel
   SSL رایگان
   هارد NVME
  فقط
  55,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 7

  هاست ربات 10 گیگ

  • فضا = 10000 مگابایت
   ترافیک = نامحدود
   افزودن دامنه = نامحدود
   تعداد ایمیل = نامحدود
   تعداد دیتابیس = نامحدود
   تعداد پارک دامنه = نامحدود
   تعداد اکانت FTP = نامحدود
   Cpabel
   SSL رایگان
   هارد NVME
  فقط
  95,000/ماهیانه
  سفارش دهید
شامل همه پلن ها
 • ساب دامین رایگان